Disclaimer

De door u ontvangen digitale bestanden zijn door ons bureau geproduceerd en worden op uw verzoek aan u ter beschikking gesteld ten behoeve van het betreffende project.

Tenzij anders overeengekomen, dient U het tekenhoofd van Advies- en Ingenieursbureau van de Laar bv te verwijderen en de tekening te voorzien van uw eigen kenmerken.

Op de aan u verstrekte digitale bestanden berust copyright van
Advies- en Ingenieursbureau van de Laar bv.

Bij ontvangst en ingebruikname vrijwaart u ons van de navolgende zaken:

· verschillen in de getekende maten en gemaatvoerde maten;
· voor latere wijzigingen in onze bestanden ten opzichte van reeds verstrekte bestanden;
· aanwezigheid van virussen en of beschadigingen;
· schade en kosten die ontstaan door wijzigingen, aanvullingen, bewerkingen, verstrekken aan derden;
· verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor alle gegevens die verstrekt worden aan derden c.q. die geproduceerd worden met behulp van de verstrekte digitale bestanden.

Bestanden waarin door Uw toedoen (of toedoen van derden) een verandering of toevoeging heeft plaatsgevonden, moeten worden voorzien van een opschrift waaraan dit duidelijk herkenbaar is en waarin Uw bedrijf of instelling vermeld wordt.

De geleverde digitale bestanden mogen alleen met schriftelijke toestemming van Bureau van de Laar aan derden ter beschikking worden gesteld.

Download hier de benodigde fonts en de plotinstellingen!

De door ons gebruikte pen-instellingen:

Kleur: Nummer: Dikte:
Rood (1) = 0.25
Geel (2) = 0.35
Groen (3) = 0.50
Cyaan (4) = 0.70
Blauw (5) = 0.25
Magenta (6) = 0.10
Wit (7) = 0.10
Zwart (18) = 0.18

Afwijkende instellingen:

grijs (252) = raster 5%
grijs (253) = raster 15%
grijs (254) = raster 30%
grijs (255) = raster 45%