Brugplein

OpdrachtgeverTPN Groep
ArchitectTarra architectuur en stedenbouw
Plaats's-Hertogenbosch
Realisatie2008
BijzonderhedenNationale Staalprijs 2008

Oorkonde Staalprijs 2008 brugplein

 

Dit markante gebouw is opgebouwd uit een raamwerk van schuin geplaatste stalen kolommen en helt daardoor aan twee zijden over de straat. De diagonalen zijn in het uiteindelijke gevelbeeld nog duidelijk zichtbaar en vormen ook een kniklijn in de gevel. Het snijpunt van de Havensingel en de Brugstraat vormen in het ontwerp een belangrijk gegeven omdat hier alle lijnen van het gebouw samenkomen waardoor dit punt duidelijk wordt gemarkeerd.

De hoofddraagconstructie is opgebouwd uit stalen buisprofielen en HE-liggers. Dit samenstel vormt een viertal vormvaste driehoeken die het grootste deel van de stabiliteit van het gebouw verzorgen. Door de transparante gevel en de duidelijke lijnen daarin, blijft de hoofdopbouw van de staalconstructie zichtbaar en vormt deze, zowel van buitenaf gezien als voor het interieur, een essentieel onderdeel van het ontwerp. Veel aandacht is dan ook besteed aan de in het zicht blijvende markante stalen onderdelen. Een opvallend detail is het knooppunt van 3 stalen kolommen op begane grondvloerniveau. Deze knoop is geheel gelast en de 3 kolommen zijn als één geheel op de bouwplaats aangevoerd.