• Foto: scagliolabrakkee / © Neutelings Riedijk Architecten

  • Foto: scagliolabrakkee / © Neutelings Riedijk Architecten

  • Foto: scagliolabrakkee / © Neutelings Riedijk Architecten

  • Foto: scagliolabrakkee / © Neutelings Riedijk Architecten

  • foto: scagliolabrakkee / © Neutelings Riedijk Architecten

Kenniscluster Rozet

Opdrachtgevergemeente Arnhem
ArchitectNeutelings Riedijk Architecten
Omvang12.000 m²
PlaatsArnhem
Ontwerp2009 - 2011
Realisatie2011 - 2013
BijzonderhedenBNA-Gebouw van het jaar 2014

Gebouw van het jaar geconstrueerd artikel Cement juli 2014

 

Rozet bestaat uit een 6 meter diepe kelder waarop 6 bouwlagen zijn geplaatst. Het gebouw in het centrum van Arnhem biedt onder andere ruimte aan de bibliotheek, het historisch museum, kunstbedrijf en de volksuniversiteit. De hoofddraagconstructie bestaat uit een prefab kolommenstructuur met vlakke plaatvloeren. In de middengebieden is een aantal dragende prefab betonnen stabiliteitskernen gesitueerd. Door het samen laten werken van wanden, balken en kolommen kan met een beperkte doorsnede toch in de stabiliteit worden voorzien.

Bij de totstandkoming van dit project heeft BIM een belangrijke rol gespeeld. Zowel de bouwkundige als de constructieve en installatietechnische onderdelen zijn door de diverse partijen in een 3D-BIM-model getekend. Met behulp van dit model werd het proces beheersbaar. Ook in de engineering van de betonconstructie is de 3D informatie uit het model gebruikt om in een 3D rekenpakket verder uit te werken.

Rozet is gelegen in een historisch deel van de binnenstad, direct naast het oudste gebouw van Arnhem. Om die reden was extra aandacht nodig voor de diepe bouwput. In een variantenstudie is de haalbaarheid van verschillende bouwputbegrenzingen onderzocht. Uiteindelijk is gekozen voor CSM wanden in combinatie met een tijdelijke bemaling. Na het verharden van de 1 meter dikke funderingsplaat kon deze dienen als horizontale steun voor de CSM wand en kon het stempelraam bovenaan de wand verwijderd worden. Door de aansluiting van de keldervloer op de CSM wand waterdicht uit te voeren, kon de bemaling na het storten van de vloer grotendeels worden gestopt.